Угода про надання послуг

1. Загальні положення

1.1 Представлена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій особі (далі — Користувач/Користувачі) з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "ТопХіт", код ЄДРПОУ 42089400, (далі — ТопХiт) укласти Договір (далі — Угода) про використання інтернет-сайту TopHit (далі — Сайт). Цей Договір є публічним і відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників. У разі оплати за послуги Договір буде вважатися укладеним, а Товариство з обмеженою відповідальністю "Топхіт" — таким, що прийняло на себе зобов'язання надати відповідні послуги на умовах цього Договору.

2.1 По тексту Угоди ТопХiт та Користувач разом іменуються Сторони, а кожен окремо - Сторона.

3.1 Кожна зі Сторін гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право - і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цієї Угоди відповідно до її умов.

4.1 Діюча версія Угоди постійно розміщена на Сайті і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачеві до моменту прийняття ним умов Угоди та реєстрації на Сайті.

5.1 Ця Угода набирає чинності і стає юридично зобов'язуючим договором між Користувачем та ТопХiт з моменту реєстрації Користувача на Сайті.

6.1 Умови цієї Угоди можуть бути змінені ТопХiт без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.

7.1 У разі якщо Користувач не згоден з якимись положеннями цієї Угоди, Користувач не має права використовувати Сайт і здійснювати реєстрацію на Сайті.

2. Основні поняття та терміни

2.1 Реєстрація – самостійне повідомлення Користувачем ТопХiт відомостей про себе шляхом внесення таких відомостей в електронну реєстраційну форму, розміщену на Сайті.

2.2 Аккаунт (обліковий запис) – сукупність сторінок Користувача на Сайті, що містять персональну інформацію та службові файли, а також меню та інструменти для здійснення Користувачем операцій та отримання Послуг, що надаються ТопХiт Користувачеві.

2.3 Особовий рахунок – внутрішній віртуальний рахунок Користувача на Сайті, за допомогою якого Користувач оплачує Послуги, надані ТопХiт Користувачеві.

2.4 Виконавець – співак, музикант або колектив співаків, музикантів, які співають, грають на музичних інструментах або іншим чином виконують твір у живому виконанні та/або за допомогою технічних засобів.

2.5 Діджей (DJ) - особа, яка створила музичну компіляцію (мікс, ремікс і т. п.) в результаті творчої переробки фонограм і використання спеціальних аудіоефектів.

2.6 ID (Ай-Ді) – коротка (до 10 секунд) голосова або вокальна фонограма записана Виконавцем для трансляції в радіоефірі з інформаційними та/або рекламними цілями.

2.7 Мовник – юридична або фізична особа, що пройшла процедуру реєстрації на Сайті та здійснює сповіщення об'єктів авторського і суміжних прав (далі – Об'єкти) в ефір та/або по кабелю для загального відома по радіо (радіомовник) або телебаченню, а також здійснює доведення Об'єктів до загального відома за допомогою мережі Інтернет (Інтернет-мовник).

2.8 Твір (композиція) – музичний твір з текстом чи без тексту, виключне авторське право на який належить Користувачу.

2.9 Фонограма (трек, сингл) – виключно звуковий запис виконання Виконавцем Твору, виключні суміжні права на яку належать Користувачеві.

2.10 Радіо сингл – версія Фонограми, призначена для ротації в радіоефірі.

2.11 Демо — демонстраційна фонограма, створена Користувачем, або ТопХiт за дорученням Користувача шляхом скорочення тривалості звучання Твору, Фонограми з Бази даних Користувача способами, зазначеними в цій Угоді, з метою ознайомлення Користувачів Сайту з Твором, Фонограмою.

2.12 Ремікс – фонограма, перероблена з однієї або кількох вихідних Фонограм шляхом перемішування фрагментів вихідних Фонограм, додавання нових звукових уривків, спецефектів, та/або зміною темпу, ритму і тональності.

2.13 База даних Фонограм – копії Фонограм, представлені у вигляді комп'ютерних файлів формату .wav та .mp3, самостійно завантажувані Користувачем на Сайт.

2.14 Відеокліп (кліп) – аудіовізуальний твір, що представляє із себе нерозривне поєднання концертних, постановочних та/або анімаційних кіно - та/або відеофрагментів c музичним твором, виключне авторське право на який належить Користувачу.

2.15 Прев'ю - уривок Відеокліпу, створений Користувачем, або ТопХіт за дорученням Користувача, з метою ознайомлення Користувачів Сайту з Відеокліпом.

2.16 Тестування - тестування Користувачами Сайту демо фонограм за методикою ТопХіт.

2.17 Інформаційні матеріали - інформація, що самостійно завантажується на Сайт Користувачем, про ім'я (та/або псевдонім) виконавця, назву твору, авторів музики і слів твору, ім'я або найменування володарів виключних авторських прав на Твори і відеокліпи, виключних суміжних прав на Фонограми з Бази даних Користувача, артворки та/або фотографії.

2.18 Звіт ТопХiт – сукупність представлених на Сайті статистичних даних по фонограмах, відеокліпів, ID Користувачів, що включають результати тестування фонограм різними категоріями Користувачів; дані про кількість та категорії Користувачів, які тестують фонограми та доводять їх до загального відома за допомогою мережі Інтернет або повідомляють їх в ефір або по кабелю; дані про параметри ротації фонограм в радіоефірі, “по кабелю”, при доведенні для загального відома в мережі Інтернет.

2.19 Чарт (або Хіт-парад) – список фонограм, найбільш часто виконуваних в радіоефірі, по кабелю або шляхом доведення для загального відома в мережі Інтернет протягом певного проміжку часу.

2.20 Територія - означає територію всього світу (окрім територій, правовий статус який визначено законодавством України — окупованих територій, території країни-агресора), якщо Користувачем не встановлені інші територіальні обмеження допомогою свого Аккаунта.

3. Послуги, що надаються ТопХiт Користувачам (усюди в тексті — «Послуги»)

3.1 Надання Користувачеві на Сайті можливостей завантаження, зберігання, редагування фонограм, відеозаписів, реміксів, банерів, інформаційних матеріалів, ID, контактів, персональних даних виконавця, діджея, правовласника.

3.2 Виготовлення та розміщення на сайті індивідуальних ID користувача.

3.3 Надання можливості тестування нових фонограм Користувача іншими Користувачами.

3.4 Надання доступу Користувача до тестування фонограм інших Користувачів.

3.5 Організація доступу до фонограми / відеокліпу Користувача інших користувачів сайту шляхом розміщення фонограми Користувача в розділі "Новинки Музики" Сайту.

3.6 Розміщення банерів Користувача на Сайті.

3.7 Організація розміщення на Сайті новин та інтерв'ю Користувача.

3.8 Надання Користувачеві статистики щодо використання його Творів, Фонограм, Відеокліпів, ID Користувача.

4. Права та обов'язки Користувача:

4.1 Користувач при реєстрації на Сайті зобов'язується повідомляти ТопХіт достовірні відомості та дані.

4.2 Користувач при реєстрації на Сайті не має права використовувати (публікувати) відомості про іншу особу (осіб) та здійснювати дії від імені цієї особи (осіб), не маючи належним чином оформлених повноважень на відповідні дії від цієї особи (осіб).

4.3 Користувач зобов'язується в подальшому своєчасно (не пізніше 10 днів з моменту змін) оновлювати застарілі відомості і дані свого Аккаунта на Сайті. Користувач самостійно несе ризики неможливості виконання ТопХiт умов Угоди внаслідок відсутності у ТопХiт актуальних контактних та інших даних Користувача.

4.4 Користувач зобов'язаний негайно повідомити ТопХit про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до свого Аккаунту з використанням Аккаунту Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх даних доступу до Аккаунту. У разі неповідомлення (несвоєчасного повідомлення) всі дії в рамках або з використанням Аккаунта Користувача вважаються здійсненими самим Користувачем.

4.5 Користувач одночасно з передачею ТопХit Бази даних Фонограм зобов'язаний передавати Інформаційні матеріали, що містять повну та достовірну інформацію щодо всіх Фонограм з Бази даних.

4.6 Користувач зобов'язується самостійно та своєчасно врегульовувати належним законним чином з володарями виключних авторських і суміжних прав можливість використання ТопХіт та іншими користувачами Сайту Творів, Фонограм, ID, Відеокліпів, Реміксів на умовах цієї Угоди.

4.7 Користувач зобов'язується надати на першу вимогу ТопХіт оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу Користувача та/або осіб, яких він представляє (дані про юридичну особу), володіння Користувачем правом на Ім'я Виконавця (Назву Групи), на торговельну марку (товарний знак), на Псевдонім, зареєстрований в якості товарного знака, а також всі необхідні дозволи третіх осіб, щодо будь-яких Об'єктів Користувача.

4.8 Користувач зобов'язується не використовувати свій Аккаунт на сайті для:

 • завантаження, розсилки, відправки, передачі рекламної інформації та посилань на таку інформацію іншим Користувачам Сайту, якщо такі дії не були заздалегідь узгоджені з ТопХiт;
 • завантаження, розсилки, відправлення, розповсюдження посилань на віруси, коди, файли, програми, або самих вірусів, кодів, файлів, програм, що призначені для знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу до такого обладнання або програмами;
 • збору та зберігання / обробки персональних даних третіх осіб;
 • порушення функціонування Сайту;
 • власних дій, а також сприяння дій третіх осіб, спрямованих на порушення обмежень і заборон, що накладаються на Користувача цією Угодою та діючим законодавством України.
 • Користувач має право за допомогою свого Аккаунта самостійно встановлювати територіальні та інші обмеження щодо використання своїх Фонограм, Відеокліпів іншими Користувачами Сайту, якщо такі обмеження Користувач вважає необхідними.

5 Права та обов'язки ТопХiт

5.1 ТопХіт має право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити підтверджуючі документи. У разі відмови Користувача в наданні таких документів, так само як і надання недостовірної інформації, ТопХіт має право відмовити Користувачеві в реєстрації на Сайті, в доступі до Акаунту та у наданні Послуг.

5.2 ТопХiт має право вимагати від Користувача надання належним чином завірених копій документів, що підтверджують володіння Користувачем правами, зазначеними в цієї Угоди, на всі Твори, Фонограми, Ремікси, Відеокліпи з Бази даних Користувача, і правами на Імена Виконавців, Назви Груп, Псевдоніми виконавців.

5.3 ТопХiт має право призупинити надання Послуг щодо окремих Творів, Фонограм Реміксів та/або Відео Користувача або повністю відмовитися від надання Послуг Користувачу (заблокувати Аккаунт Користувача) в наступних випадках:

 • повідомлення Користувачем ТопХiт недостовірних відомостей про себе та (або) про особу(-ах), компанії, інтереси яких представляє Користувач при Реєстрації на Сайті;
 • пред'явлення ТопХiт претензій з боку третіх осіб щодо прав на Твори, Фонограми, Відеокліпи з Бази даних Користувача, або пред'явлення претензій щодо прав на фрагменти Творів, Фонограм, Відеокліпів з Бази даних Користувача, або пред'явлення претензій щодо прав на Ім'я Виконавця, Псевдонім Виконавця, Назву групи, інших претензій;
 • неможливість надання Користувачем ТопХiт Інформаційних матеріалів;
 • значна невідповідність музичного формату окремих Творів, Фонограм з Бази даних Користувача форматним параметрами Мовників – партнерів ТопХiт;
 • виявлення ТопХiт у Фонограмі, Відеокліпі з Бази даних Користувача значного технічного браку, що перешкоджає подальшому використанню відповідної Фонограми, Відео;
 • будь-яке втручання Користувача в роботу Мовників з метою зміни параметрів звітів Мовників ТопХiт про ротації Фонограм;
 • будь-яке втручання Користувача в роботу Мовників з метою впливу на результати тестування Мовником Фонограм.

5.4 ТопХiт, виконуючи доручення Користувача має право здійснювати переробку Творів, Фонограм з Бази даних Користувача, в тому числі:

 • створювати і привласнювати всім Фонограмам, відеокліпам, ID користувача унікальний ідентифікаційний код;
 • створювати Демо Фонограми та інші спеціалізовані версії Фонограм Користувача;
 • здійснювати перекодування Фонограм в інші цифрові формати, включаючи, але не обмежуючись: MPEG Layer 3 (.mp3); Wave (.wav); Windows Media Audio (*.wma).

5.5 ТопХiт має право розміщувати на сторінках Користувача на Сайті інформацію рекламного характеру; форма, обсяг і терміни появи такої інформації встановлюються і змінюються ТопХiт самостійно, без узгодження з Користувачем.

5.6 ТопХiт має право Користувачу відправляти інформаційні повідомлення, використовуючи для цього електронну пошту, сервіси обміну текстовими повідомленнями, систему обміну повідомленнями всередині Сайту.

5.7 ТопХiт зобов'язується забезпечувати доступ Мовників до Творів, Фонограм, Відеокліпів Користувача протягом не менше 30 календарних днів з моменту початку розміщення Творів, Фонограм на Сайті, якщо цією Угодою не передбачено інше.

5.8 ТопХiт зобов'язується здійснювати збір, оновлення та включення у звіт деталізованих статистичних даних по кожному Твору, Фонограми з Бази даних Користувача протягом не менше 30 днів з моменту початку розміщення кожного Твору, Фонограми на Сайті.

6. Ліцензії, що передаються Користувачем

6.1 Користувач - якщо інше не обумовлено окремим договором з ним - з моменту та за допомогою завантаження на Сайт своїх Творів, Фонограм, Відеокліпів, ID, Реміксів (надалі - Об'єктів Користувача) надає ТопХіт невиключну ліцензію на безоплатній основі (без виплати винагороди) на строк дії авторського та/або суміжних прав, на територію усіх країн світу, із правом субліцензування третім особам (надалі - Ліцензія) на використання всіх та кожного з Об'єктів Користувача такими способами:

 • відтворення Об'єктів Користувача за допомогою запису в пам'ять комп'ютера;
 • повідомлення Об'єктів Користувача в ефір та/або по кабелю для загального відома по радіо або телебаченню (у тому числі шляхом ретрансляції);
 • доведення Об'єктів Користувача до загального відома таким чином, що будь-яка особа може мати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за своїм вибором;
 • переробка Об'єктів Користувача за допомогою створення передбачених цією Угодою похідних Об'єктів, на які поширюється дія цієї Ліцензії.

7 Порядок взаєморозрахунків і повернення платежів

7.1 Ціни на Послуги ТопХіт Користувачеві доступні на сторінці Прайс-лист.

7.2 ТопХіт залишає за собою право змінювати Ціни на Послуги в будь-який момент, інформуючи Користувачів за допомогою розміщення оновлень на сторінці Прайс-лист.

7.3 Оплата послуг, що надаються ТопХіт Користувачеві, здійснюється шляхом внесення авансу на особистий аккаунт Користувача на TopHit і подальшим списанням грошових коштів з аккаунта Користувача.

7.4 Внесення Користувачем авансу здійснюється за безготівковим розрахунком одним із таких способів:

 • за допомогою платіжних систем, які діють на території України
 • шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок TOB ТопХiт

7.5 Аванс вважається отриманим і враховується на ТопХіт акаунті Користувача після повідомлення від банку про надходження ідентифікованого платежу на рахунок ТОВ ТопХіт, або після отримання відповідного підтвердження від системи прийому електронних платежів.

7.6 Розмір коштів, що списуються за послуги, не може перевищувати суму, що знаходиться на акаунті Користувача.

7.7 Інформація про суми авансу, залишку грошових коштів на акаунті Користувача, а також про суми, списані з Користувача за Послуги TopHit, відображається в Акаунті Користувача.

7.8 Усі платежі за послуги, що надаються Користувачеві ТопХіт, ПДВ не оподатковуються у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування на підставі та у визначенні ст. 291.2, п. 3 ст. 291.4 Податкового Кодексу України.

7.9 Внесення платежу на ТопХіт аккаунт Користувача третіми особами оцінюється як дія, вчинена виключно в інтересах Користувача і не породжує будь-яких зобов'язань ТопХіт перед третіми особами. Всі права та обов'язки щодо платежу, зробленого третіми особами на користь Користувача, виникають виключно у Користувача.

7.10 Користувач має право вимагати повернення сплачених раніше і невитрачених ним коштів у разі його відмови від подальшого отримання послуг ТопХіт.

7.11 У цьому випадку повернення грошових коштів ініціюється представником ТопХіт протягом 7 (семи) календарних днів з дня подання Користувачем письмової заяви про повернення.

7.12 Повернення грошових коштів здійснюється:

 • за вирахуванням комісійних виплат банкам і платіжним агентам (якщо застосовно);
 • у межах розміру суми, врахованої на ТопХіт акаунті Користувача на момент надходження від Користувача заяви про повернення;
 • на ту саму банківську картку Користувача, з якої раніше відбувалося зарахування платежів на ТопХіт акаунт Користувача;
 • на той самий розрахунковий рахунок Користувача, з якого раніше відбувалося зарахування платежів на ТопХіт акаунт Користувача.
 • Фактичний строк зарахування грошових коштів Користувача при поверненні на його картковий або банківський рахунок обумовлюється також правилами платіжних систем і становить від 7 до 30 календарних днів з моменту повернення на його картковий або банківський рахунок.

8. Порядок укладення та термін дії Угоди

8.1 Ця Угода про використання Сайту укладається між ТопХiт і Користувачем у формі Договору приєднання (ст. 428 Цивільного кодексу України).

8.2 Прийняття умов цієї Угоди означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Угоди без будь-яких вилучень та/або обмежень та рівносильно укладення двостороннього письмового Договору про надання ТопХiт Послуг Користувачеві (ч. 2 ст. 642 ЦК України).

8.3 Угода діє протягом невизначеного терміну до моменту розірвання (відмови від виконання) Угоди з підстав, визначених умовами Угоди та/або нормами чинного законодавства.

9. Зміна і розірвання (відмова від виконання) Угоди

9.1 ТопХіт має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов Угоди шляхом публікації змін на Сайті. Зміни набувають чинності негайно з моменту опублікування.

9.2 У разі незгоди Користувача з змінами умов Угоди він має право розірвати Угоду з Адміністрацією (відмовитися від його виконання), направивши їй повідомлення до вступу в силу нових умов Угоди.

9.3 Використання Сайту Користувачем після внесення Адміністрацією змін до Угоди однозначно розуміється Сторонами як згода Користувача з внесеними змінами.

9.4 ТопХiт має право на власний розсуд розірвати Угоду з Користувачем (відмовитися від його виконання) в будь-який час без пояснення причин, у тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди.

9.5 Угода може бути розірвана з ініціативи Користувача в будь-який час за умови погашення заборгованості користувача перед Адміністрацією.

9.6 Угода може бути розірвана з інших підстав, передбачених цією Угодою та / або чинним законодавством.

10. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.

10.1 Сторони несуть відповідальність за виконання і неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цією Угодою.

10.2 У випадку пред'явлення ТопХiт претензій, вимог або позовів з боку третіх осіб, пов'язаних з недостовірністю гарантій Користувача, останній зобов'язується прийняти необхідні заходи для врегулювання всіх спірних питань, а також відшкодувати ТопХiт всі збитки, які виникли у ТопХiт у результаті пред'явлення їй претензій, вимог або позовів з боку третіх осіб.

10.3 ТопХiт не відповідає за зобов'язаннями Мовників та інших партнерів ТопХiт та (або) Користувача перед третіми особами, залученими до створення Творів, Фонограм, Відеозаписів з Бази даних Користувача що передаються Користувачем за цією Угодою ТопХiт.

10.4 Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку свого Акаунта, а також забезпечує його конфіденційність.

10.5 Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їхні наслідки) в рамках або з використанням Сайту, включно з передачею даних для доступу до свого Акаунту.

10.6 Користувач при використанні Сайту в повному обсязі несе відповідальність за:

 • дотримання всіх вимог законодавства, зокрема законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, про персональні дані;
 • достовірність відомостей, зазначених ним під час реєстрації на Сайті, та достовірність гарантій і запевнень, що приймаються ним у процесі реєстрації та використанні Сайту.

10.7 ТопХіт не несе відповідальності за діяльність Користувача і не відповідає за законність його дій, включаючи будь-які дії, вчинені з використанням Сайту ТопХіт.

10.8 Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного українського законодавства і звичаїв ділового обороту.

10.9 У разі неможливості врегулювання розбіжностей і спірних питань у процесі переговорів, спори між ТопХіт та юридичними особами вирішуються в Арбітражному суді м. Києва, спори між ТопХіт та фізичними особами вирішуються в суді за місцезнаходженням ТопХіт (якщо інше прямо не передбачено законодавством) у порядку, встановленому чинним українським законодавством.

11. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли вже після прийняття умов Угоди, і якщо такі обставини Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажорні обставини).

11.2 До вищевказаних обставин, а також до інших обставин, що виключає застосування заходів відповідальності, у контексті цієї Угоди відносяться: стихійні лиха; війна або військові дії; страйк в галузі або регіоні, що спричинило неможливість виконання цієї Угоди.

11.3 Про настання форс-мажорних обставин Сторони зобов'язані негайно (протягом 3-х днів) інформувати один одного.

12.Гарантії Сторін.

12.1 Сторони гарантують, що вони не уклали угод, договорів та інших угод з третіми сторонами, які були не сумісні з положеннями Угоди чи змогли б обмежити або заборонити використання наданих за неї прав і що ці права не стануть предметом яких-небудь обмежень.

12.2 Всю відповідальність за утримання Об'єктів Користувача, включаючи, але не обмежуючись зміст Творів, Фонограм, ID, Відеокліпів, банерів, Реміксів приймає на себе Користувач, в обов'язки якого входить розгляд пов'язаних з їх розміщенням на Сайті та/або використанням на умовах Угоди претензій до ТопХiт та її партнерів, включаючи Мовників, і їх дозвіл своїми силами і за свій рахунок.

12.3 Користувач гарантує, що:

 • володіє всіма правами, перерахованими в п.6.1. угоди, на Твори, Фонограми, ID, Відеокліпи, банери, Ремікси;
 • вказані в Інформаційних матеріалах імена/назви авторів, виконавців, інших правовласників результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, що охороняються законом, є правильними і повними;
 • використання на умовах Угоди Творів, Фонограм, ID, Відеокліпів, банерів, Реміксів не порушує законні права третіх осіб включаючи, але не обмежуючи, інтелектуальні права, особисті, цивільні, договірні та інші права, що виникають з будь-якого виду угод, нормативно-правових та інших актів, судових рішень та інших підстав, а також не завдає шкоди честі, гідності та/або ділової репутації третіх осіб;
 • Твори, Фонограми, ID, Відеокліпи, банери, Ремікси не містять жодних незаконних та / або заборонених до оприлюднення матеріалів;
 • з іншими правовласниками результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації,, що охороняються законом, чиї об'єкти використані у Фонограмах, ID, Відеокліпах, банерах, Ремікси, укладено відповідні договори (і/або отримані інші дозволи), що дозволяють використовувати їх способами, передбаченими
 • Користувач отримав відповідні дозволи у письмовій формі від всіх осіб, організацій чи установ, чиї права можуть бути порушені в ході використання Творів, Фонограм, ID, Відеокліпів, банерів, Реміксів, а також відповідну згоду в письмовій формі від всіх фізичних осіб (включаючи, але не обмежуючись, акторів-виконавців ролей), чиї фото - і відеозображення використані в перерахованих об'єктах інтелектуальної власності, на оприлюднення та подальше використання таких зображень на умовах Угоди.

12.4 У разі виникнення вимог, претензій та/або позовів з боку третіх осіб, що заперечують володіння винятковими та/або іншими правами на Твори, Фонограми, ID, Відеокліпи, банери, Ремікси, або виникли в зв'язку з використанням їх на умовах Угоди, ТопХiт не несе перед ними ніякої відповідальності; Користувач зобов'язаний врегулювати ці вимоги, претензії та/або позови своїми силами і за свій рахунок.

13. Прикінцеві положення

13.1 Витрати кожної зі Сторін, пов'язані з виконанням зобов'язань за цією Угодою, покриваються кожною Стороною самостійно.

13.2 Сторони зобов'язані повідомляти про зміну своїх поштових адрес, банківських реквізитів, номерів телефонів, електронних адрес та інших контактних даних не пізніше трьох робочих днів після набрання чинності таких змін.

13.3 в день прийняття Сторонами умов Угоди вся попередня переписка, документи і переговори між Сторонами з питань, що є предметом цієї Угоди, втрачають силу.

13.4 Назви розділів цієї Угоди, а також визначення, використані в цій Угоді, застосовані Сторонами виключно для зручності та не впливають на взаємовідносини Сторін, не врегульовані в конкретних положеннях Угоди.

14 Реквізити ТопХiт

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОПХІТ"
Україна 01030 м. Київ
вул. Богдана Хмельницького, буд. 44

Контактні телефони:
+380 (67) 730-9901
+380 (50) 648-4004

Поточний рахунок:
UA783052990000026005000103972
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ
код ЄДРПОУ 42089400